Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kla­ver-/par­ti­tur­spill II

 • Gjennomføres: 3. og 4. studieår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i dirigering.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter klaverspill for dirigenter, slik at studenten skal være i stand til å utnytte klaverets muligheter som støtteinstrument for sitt virke som dirigent.

Emnet bygger på Klaver-/Partiturspill I.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan bruke klaveret til innstudering og formidling av partitur
 • behersker enkle repetitør- og akkompagnementssituasjoner
 • kan spille fra partiturer med ulike nøkler
 • behersker ulike transponeringer

Innhold

Med utgangspunkt i studentens forutsetninger og yrkesplaner, skal emnet omfatte arbeid med

 • klaverteknikk
 • partiturspill
 • prima vista-spill
 • besifringsspill/akkordforståelse
 • gehørspill/ transponering
 • repetitørspill og akkompagnement

Organisering

Undervisningen gjennomføres individuelt og/eller i gruppe. Noe av undervisningen knyttes opp mot studentens egen dirigentpraksis.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Repertoarliste

Studenten skal ved slutten av hvert studieår legge fram en repertoarliste på minst 15 minutter. Totalt skal repertoarlisten omfatte minst 30 minutter etter to års studier. Repertoarlisten knyttes i stor grad opp til studentens dirigeringsrepertoar og skal omfatte:

 • klaveruttog og/eller stykker fra klaverlitteraturen
 • akkompagnement og repetitørspill
 • enkelt partiturspill

Frist: Innen 1. mai i emnets andre semester skal repertoarlisten være godkjent av faglærer.

2. Intern prøve

Studenten skal ved avslutningen av hvert vårsemester gjennomføre en intern prøve, der det framføres et program på ca. 15 minutter. Studenten vil i tillegg bli prøvet i prima vista spill.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 21. jun. 2021