Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kom­po­ne­ring for ensem­bler

 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Veiledende undervisningstid: Onsdager, klokken 10.00 – 11.30.
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe.
 • Forhåndskrav: Innlevering av eksempler på eget arbeid i form av notemateriale og/eller lyd.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet tar for seg komponering som kreativ aktivitet belyst ut fra en sjangerfri posisjon. Det komponeres for fire typer ensembler: De siste årene har dette vært messing (kvintett), saksofon (kvartett), stryk (kvartett) og et eller flere prosjekter med klassens egen besetning.

Emnet er åpent for studenter som arbeider innen alle musikalske stilarter. Deltagelse innvilges på bakgrunn av innlevert materiale (noter og/eller lyd).

Materialet må sendes til valg@nmh.no innen søknadsfristen 10. april, kl. 12.00.

Emneansvarlig: Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk.

Faglærere i emnet: Helge Sunde (messing), Eivind Buene (stryk), Morten Halle (saksofon) og Erlend Skomsvoll (klasseorkester).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har tilegnet seg verktøy for kompositorisk bearbeidelse av eget musikalsk materiale, samt relevante arrangerings og instrumenteringsteknikker
 • har fått kunnskap om å komponere for ulike ensembler
 • har tilegnet seg kunnskaper om hvordan komponistens situasjon er i samfunnet, hvordan han/hun kan møte arbeidslivet

Innhold

 • Estetikk og formlære som er relevant for alle musikalske stilarter og delvis også for andre kunstarter.
 • Arrangering/Instrumentering.
 • Forholdet mellom ulike typer improvisasjon og komposisjon.
 • Arbeid med egne kunstneriske prosjekter.
 • Orientering om opphavsrett og arbeidsmuligheter.

Organisering

Det undervises i 90 minutter hver uke i 24 uker. I tillegg vil det bli gitt undervisning i mindre grupper, og det vil bli gitt 10 timer veiledning per student. Veiledningen foregår dels i grupper, dels individuelt.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltakelse i undervisningen ved fremføring av egne og medstudenters stykker.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av to interne sensorer på grunnlag av en eksamensmappe.

Eksamensmappe

Studenten skal levere en eksamensmappe som inneholder notemateriale og innspillinger med de fire ulike ensembletypene studenten har komponert for. Dersom studenten ikke benytter innspilling med ensembler organisert av Musikkhøgskolen, må studenten selv sørge for innspilling.

Eksamensmappen leveres i tre eksemplarer innen 20. mai til eksamenskontoret.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 9. feb. 2021