Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kon­tra­punkt I – vokal­po­ly­fo­ni

 • Gjennomføres: Ett semester, høst.
 • Veiledende undervisningstid: Torsdager klokken 12.15 – 13.45.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Gjennomført SATS10 eller tilsvarende.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet passer for studenter som vil øke sine kunnskaper i satslære gjennom studier i kontrapunkt. 1500-tallets vokalpolyfone stil med G. P. da Palestrina som den mest betydningsfulle komponisten er utgangspunktet for studiene.

Emneansvarlig: Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi.

Faglærer i emnet: Kjell Habbestad.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • dokumenterer kunnskap om melodidannelse i kirketonal vokalpolyfoni
 • behersker stemmeføring og dissonansbehandling i tostemmig kontrapunkt
 • har forståelse for imitasjonsprinsippene i 1500-tallets vokalpolyfone stil
 • kan utforme tostemmige motettsatser i 1500-tallets vokalpolyfone stil

Innhold

 • Skriftlige øvelser i melodidanning og tostemmig sats i overensstemmelse med prinsippene for 1500-tallets vokalpolyfoni.
 • Analyser av vokalpolyfone satser av Palestrina og samtidige komponister.

Organisering

Emnet blir gitt som forelesninger med en dobbeltime (90 minutter) tolv uker i høstsemesteret.

Arbeidskrav

Studenten skal i løpet av emnet levere inn ti skriftlige oppgaver. Studenten skal gjennomføre og få godkjent minst 80 prosent av oppgavene som blir gitt. Datoer for innleveringene fastsettes av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Pensum

 • Kjell Habbestad, kompendium: Kontrapunkt — Vokalpolyfoni etter Palestrinastilen
 • Robert Gauldin, A Practical Approach to 16th Century Counterpoint

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 9. feb. 2021