Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Live Electro­nics – pro­sjekt

 • Gjennomføres: Over ett semester (vår).
 • Avsluttende vurdering: Praktisk eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til Live Electronics: Musikkteknologi for utøvere.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gjennomføres i studiets andre semester og omfatter egenutvikling som utøver. Prosjektet er et selvstendig arbeid med en selvvalgt fordypning i musikkteknologi for utøvere. Prosjektarbeidet er individuelt og går parallelt med det øvrige studiet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • selvstendig kan planlegge og gjennomføre en konsert, performance eller presentasjon av sitt prosjekt
 • kan reflektere over egen arbeidsprosess og utøving

Innhold

Studenten velger i samråd med sin veileder den faglige fordypningen hun eller han vil ha i sitt prosjekt. Tema for den faglige fordypningen skal godkjennes av veileder. Som eksempler kan nevnes følgende:

 • Fremføring av en eller flere komposisjoner (egne eller andres komposisjoner) for soloinstrument eller gruppe, der studenten er musiker og hvor musikkteknologi er en vesentlig del av framføringen.
 • Utvikling og fremføring av en komposisjon hvor musikkteknologiske virkemidler er en vesentlig del av komposisjonen.
 • Framføring av en eller flere klassiske Live Electronics komposisjoner.
 • Utvikling av lydbearbeidende eller lydgenererende applikasjoner, for eksempel i Max/MSP, Reaktor, CSound, Java eller andre programmer for bruk i en utøversammenheng.

Organisering

Det gis veiledning av en veileder oppnevnt av Musikkhøgskolen.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Prosjektbeskrivelse

Studenten skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som inneholder

 • prosjektets musikkteknologiske forankring og faglige fordypning
 • hvorfor studenten vil arbeide med det valgte temaet
 • hva studenten forventer å lære av arbeidet med prosjektet
 • hvilke musikkteknologiske verktøy som skal anvendes
 • tidsplan for gjennomføringen

Frist: Prosjektbeskrivelsen skal levers til faglærer innen 1. februar.

2. Delevaluering

Det gjennomføres en delevaluering hvor arbeidet med prosjektet presenteres for og drøftes med medstudenter og lærere. Presentasjonen skal ha en varighet på omlag 10 minutter.

3. Blogg

Studenten skal dokumentere sitt arbeid med prosjektet og sine refleksjoner omkring arbeidsprosessen i en nettbasert blogg. Bloggen skal gi en oversikt over studentens arbeid med prosjektet, samt inneholde en drøfting av de sentrale kunstfaglige og tekniske utfordringene i prosjektet. Bloggen kan inneholde tekst, bilder, lydopptak og annen relevant dokumentasjon.

Frist: Bloggen skal være fullstendig senest en uke før eksamen.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen. Prosjektet skal vise selvstendighet i utforming og gjennomføring og vurderes ut fra

 • struktur og sammenheng i prosjektet
 • originalitet og kreativitet
 • faglig fordypning i prosjektet
 • egen forståelse, kritisk vurdering og refleksjon av prosjektets musikkteknologiske og kunstneriske innhold

Vurderingen gjøres av to interne sensorer, hvorav normalt en er studentens veileder. Eksamenskommisjonen skal gi en kortfattet skriftlig vurdering av prosjektet til studenten.

Praktisk eksamen

Studenten skal holde en konsert som er knyttet til studentens prosjekt. Omfang: ca. 20 minutter.

Studenten får individuell vurdering, men studenter som ønsker det kan gjennomføre konserten sammen med andre. Det er i så fall opp til studenten selv å organisere dette.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021