Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Live Electro­nics – Work­shop

 • Gjennomføres: Over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til Live Electronics: Musikkteknologi for utøvere.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

I emnet vil studenten møte en rekke musikere og andre aktører i fagfeltet. Gjennom arbeid med emnet skal studenten tilegne seg praktisk erfaring med bruk av musikkteknologi i en utøvende sammenheng. Emnet er en praktisk utforskning av ulike konsepter for bruk av elektronikk for å utvide studentens kunstneriske uttrykksregister.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • behersker flere bruksområder for musikkteknologiske verktøy i en kunstnerisk sammenheng
 • viser kunnskap om ulike sjangre og musikkulturer hvor musikkteknologi anvendes i en utøvende sammenheng
 • gjennom samarbeid med andre viser skapende evner og kunstnerisk egenart

Innhold

Aktuelt innhold:

 • Møte med sentrale utøvere.
 • Laptopen som instrument.
 • Live Electronics i improvisasjon.
 • Live Electronics i komposisjon.
 • John Cages lytteestetikk.
 • Live visuals.

Organisering

Undervisningen foregår som praktisk arbeid med et avgrenset tema over en eller flere dager. Som en del av undervisningen vil det bli arrangert møter med musikere som anvender musikkteknologi i sin utøving.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen

Arbeidskrav

Det er obligatorisk aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Dersom studenten ikke får bestått vurdering i emnet, må studenten følge undervisningen i emnet på nytt; enten hele eller deler av undervisningen. Omfanget fastsettes individuelt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021