Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Stu­dio­pro­duk­sjon

 • Emnenivå: Bachelor/master.
 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Veiledende undervisningstid: Ulike grupper har ulike tidspunkt. Undervisning mandager og tirsdager.
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe.
 • Forhåndskrav: DIG10/MUSTEK10 (obligatorisk i 1. avdeling) eller tilsvarende.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet bygger videre på MUSTEK10 eller tilsvarende. Det gir en grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap om å arbeide i et lydstudio, som musiker, komponist eller produsent.

Emneansvarlig: Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi.

Faglærer i emnet: Ulf Holand.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har kunnskap om lydens sammensetning
 • kan bruke de ulike mikrofontypene
 • har en forståelse av hvordan de tekniske hjelpemidlene i et studio brukes
 • selvstendig kan gjennomføre konsertopptak
 • kan gjennomføre innspilling av større og mindre ensembler i et multispor lydstudio
 • har innsikt i enkel nedmiks av multisporopptak
 • kan bruke forskjellige monitoroppsett for musikere ved innspilling
 • har opparbeidet seg en ryddige og sikker studiorutine
 • kan lede teknisk rigg før, under og etter en innspilling
 • kan nødvendig feilsøking i studioets signalgang

Innhold

Emnet omhandler grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap om opptak i et Lydstudio med multispors teknologi. Studenten skal selvstendig arbeide i et moderne lydstudio med produksjon av pop, jazz og klassiske innspillinger.

Studenten skal også beherske fjerninnspilling fra NMHs konsertsaler, som for eksempel dokumentasjonsopptak av medstudenters konserter.

Eksempler:

 • Gjøre stereoopptak av konserter ved NMH.
 • Innspilling av egne og andres musikkstykker i et multisporsoppsett.
 • Produsere innspillinger av eget sjanger valg, i en popteknisk tradisjon, med pålegg og etterarbeid.

Organisering

Undervisningen foregår hovedsakelig som prosjektundervisning og i grupper med to timer i uken i 24 uker. Undervisningen kan også bli organisert i seminarer. Hver student vil få to timer individuell veiledning.

Arbeidskrav

1. Det er obligatorisk deltagelse i gruppeundervisningen. Denne spesifiseres i semesterplanen.

2. Arbeidsmappe: Studenten skal sette sammen en arbeidsmappe som skal inneholde

 • fem innspillinger basert rundt undervisningen (mikrofontest, stereoteknikk, konsertdokumentasjon, multispor samspill og multispor pålegg)
 • to egne produksjoner: En enkel samspillproduksjon og en popteknisk produksjon med grunnkomp og pålegg med enkel nedmiks

Frist: Innspillingene leveres til faglærer innen en gitt frist. Mappen skal være fullstendig og godkjent innen 15. mai i emnets andre semester.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått.

Vurderingen gjøres av to interne sensorer, hvorav normalt en er studentens veileder. Eksamenskommisjonen skal gi en tilbakemelding av prosjektet til studenten.

Eksamensmappe

Basert på arbeidsmappen skal studenten levere en eksamensmappe som skal inneholde.

To innspillinger

En egen produksjon.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021