Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk­tek­no­lo­gi for utøve­re

 • Gjennomføres: Over to semestre (høst og vår).
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til Live Electronics: Musikkteknologi for utøvere.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omhandler kunstnerisk anvendelse av musikkteknologi for utøvende musikere og bereder grunnen for kreativ og selvstendig bruk av musikkteknologi i konsert- og opptakssituasjoner. Emnet omhandler videre teoretisk kunnskap om og refleksjon omkring musikkteknologi for utøvere.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har designet sitt eget personlige elektroniske musikkinstrument
 • kan uttrykke seg på sitt instrument på en spontan og fleksibel måte i ulike konstellasjoner
 • viser stilforståelse og variert kunstnerisk uttrykksevne
 • viser evne til kritisk refleksjon omkring kunstnerisk praksis
 • har kunnskap om Live Electronics som sjanger og dens historie
 • har praktisk og teoretisk kunnskap om sanntids signalbehandling
 • behersker relevante musikkteknologiske begreper og terminologi

Innhold

Emnets innhold er inndelt i fire tema:

1. Instrumentdesign (ID)

 • Ableton Live.
 • Max/MSP og Max for Live.
 • Eksterne lydkort. Signalgang, routing, latency.
 • Grensesnitt mellom musiker og teknologi.
 • Mapping og design av digitale musikkinstrumenter.

2. Signalbehandling (DSP)

 • Lydlære: Frekvens, desibel, hørsel, overtoner.
 • Akustikk: Etterklang, refleksjon, absorpsjon, diffraksjon.
 • Sampling (digitalisering av lyd): Konvertering, samplingsfrekvens, bits, formater.
 • Introduksjon til psykoakustikk: Oppfattelse av lyd.
 • Field recording.
 • Auditiv tilnærming til signalbehandling.
 • Forvrengingstekniker.
 • Konvolusjon.
 • Filtre.
 • Granulering.
 • Modulasjonstekniker (Modulation).
 • Tid-frekvens (Time-frequency) prosessing.
 • Forsinkelses baserte effekter (Variable delay time effects).
 • Vocoder.

3. Live Electronics Ensemble (LEE)

 • Praktisk anvendelse av instrumentdesign og signalbehandling.
 • Samspill i grupper og solo.
 • Ulike modeller og tilnærminger for å strukturere samspill i laptoporkester.
 • Liveprosessering av andre musikere.
 • Komposisjon og improvisasjon som metode.
 • Kritisk refleksjon omkring kunstneriske problemstillinger.
 • Samspill og kommunikasjon i et elektronisk ensemble.
 • Innføring i scenelyd.

4. Sjangerkunnskap og historie (S&H)

 • Muligheter og begrensinger i Live Electronics (LE). Innramming av fagfeltet.
 • Forløperne til LE «the godfathers of live electronics».
 • LE i Jazz, Live Electronic Music og Ambient Music.
 • LE i Rock & Space Age Pop og Turntablism.
 • De norske forløperne (Nordheim, Wiggen med flere).
 • Sentrale utøvere fra 1990 og til i dag.

Organisering

Arbeidet med emnet vil bestå av lærerledet undervisning, veiledning i gruppe, studentpresentasjoner og selvstendige studier i tilknytning til undervisningen. I tillegg arbeider studentene i kollokviegrupper. Studentenes praktiske og kunstneriske arbeid ledsages av refleksjon i skriftlig eller muntlig form.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltakelse

Det er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke får godkjent emnet.

2. Arbeidsmappe

Følgende oppgaver skal leveres til faglærer innen gitt frist, normalt én uke etter at oppgaven er gitt:

Instrumentdesign (ID):

 1. Konfigurering og signalprosessering i Ableton Live.
 2. Mapping.
 3. Max for Live.
 4. Samspill med digitale musikkinstrumenter.
 5. Sampling og rytmisk konvulsjon.

Signalbehandling (DSP):

 1. Hva er lyd? Grunnleggende begreper.
 2. Psykoakustikk.
 3. Digitalisering av lyd.
 4. Granulering.
 5. Konvolusjon.
 6. Vocoder.

Sjangerkunnskap og historie (S&H):

 1. Inspirasjonskilder innen Live Electronics.
 2. Kommentarer på andre studenters inspirasjonskilder.
 3. Forløperne til Live Electronics.
 4. Utøveranalyse.

3. Presentasjon

Studenten skal presentere og innstudere egen komposisjon i Live Electronics Ensemble

4. Konsert

Studenten skal delta på minimum to konserter med Live Electronics Ensemble i løpet av emnet.

Frist: Innen 30. mai i emnets andre semester skal alle arbeidskrav være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021