Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk­teo­re­tisk for­dyp­ning

 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Veiledende undervisningstid: Torsdager.
 • Avsluttende vurdering: Mappevurdering.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling / 120 stp. musikkutdanning med relevant teoritilfang.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet kan tas som frittstående valgemne eller kombineres med GEHØR51 på 15 studiepoeng til videreutdanningen ANVTEO20 Anvendt musikkteori på 30 studiepoeng. Emnet vil gi et godt grunnlag til masterstudiet i anvendt musikkteori med vekt på fagområdene gehørtrening, satslære og musikkhistorie.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har gode kunnskaper om sentrale musikkhistoriske epoker fra barokken til dagens musikk
 • har gode ferdigheter innen ulike satstyper fra de samme epokene
 • har kjennskap til relevante metoder/lærebøker innen satslære og verkanalyse

Innhold

Emnet inneholder tema som

 • Musikkens sosiale og historiske kontekst i ulike epoker.
 • Form, oppbygning og satsteknikk i verk fra utvalgte perioder.

Organisering

Emnet undervises med fire timer per uke over ett år. Det koordineres med GEHØR51 og legges samme dag som dette. Undervisningen foregår i gruppe og omfatter forelesninger, lytting til relevant repertoar, praktiske øvelser innen satsteknikk med vekt på egenferdighet og analyse.

Arbeidskrav

Studenten skal i løpet av hvert semester presentere et oppgitt tema i et forum.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en hjemmeeksamen bestående av skriftlige deleksamener. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Hjemmeeksamen

Del 1:

 • Studenten får utdelt en hjemmeoppgave i satslære/verkanalyse som skal leveres innen en uke fra utlevering. Tidspunkt for utlevering fastsettes av Musikkhøgskolen.

Del 2:

 • Studenten skal levere to skriftlige oppgaver i musikkhistorie, hver på ca. 3000 ord, på læringsplattformen Canvas innen frist fastsatt av faglærer. Tema for oppgavene blir oppgitt av faglærer.

Ny vurdering

Ved ikke bestått må studenten gjennomføre den/de deleksamener som ikke er bestått ved ordinær vurdering. Deretter kan det gis ny samlet vurdering i emnet.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021