Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk­teori og sats­lære

  • Gjennomføres: Over to semestre.
  • Avsluttende vurdering: Skriftlig eksamen.
  • Forhåndskrav: Opptak til årsstudium i kirkemusikk I.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter elementær kunnskap i musikkteori og satslære, med sikte på å skrive enkle satser.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten kan

  • harmonisere en melodi firestemmig
  • lage en diskantstemme til en firestemmig sats
  • lage forspill til en salme

Innhold

Det vil bli arbeidet med sentrale musikkteoretiske emner. Funksjonsanalyse og besifring benyttes ved akkordanalyse. Emnet inneholder arbeid med harmoniseringsoppgaver og analyseoppgaver, samt spilleoppgaver hvor teorikunnskaper anvendes i praksis.

Organisering

Arbeidet med emnet foregår i grupper. Studentene får anledning til å levere og få tilbakemelding på øvingsoppgaver.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en skriftlig eksamen. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Skriftlig eksamen

Studenten skal harmonisere og analysere en oppgitt melodi og lage forspill og diskant til denne.

Omfang: To timer.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021