Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Opera­his­to­rie

  • Gjennomføres: Annethvert år, over ett semester.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Forhåndskrav: Opptak til et bachelor-/mastergradsstudium ved NMH.
  • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Emnet er et obligatorisk emne i mastergradsstudiet i utøving – operarepetitør, samt valgemne for studenter på bachelor- og masternivå. Emnet omfatter studier og analyser av forskjellige verk i opera- og musikkdramatikkhistorien, samt oppføringspraksis.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har oversikt over opera- og musikkdramatikkhistorien
  • kan analysere opera- og musikkdramatikkverk

Innhold

Operahistorie omfatter

  • opera- og musikkdramatikkhistorie
  • analyse

Organisering

Bolkundervisning i seminarform.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

  1. Studenten skal holde en muntlig presentasjon om historisk kildemateriale.
  2. Studenten skal gjennomføre en mindre analyse av et utvalgt operaverk.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av et innlevert essay. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer, hvorav normalt én er faglærer.

Essay

Studenten skal levere et essay på ca. 3000 ord der det tas utgangspunkt i noen utvalgte verk, analyser og tekster gjennomgått i løpet av emnet.

Ny vurdering

Samme ordning som ved ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021