Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Prøve­spill­tre­ning I/II

  • Emnenivå: Bachelor/master.
  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
  • Veiledende undervisningstid: Fredag 10.00 – 15.00.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Forhåndskrav: 20-varianten er forhåndskrav til 21-varianten, ellers ingen forhåndskrav.
  • Undervisningsspråk: Norsk og/eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet skal forberede studentene til prøvespill i profesjonelle orkestre, gjennom trening på prøvespillsituasjoner etterfulgt av konstruktive tilbakemeldinger fra lærere og medstudenter og samtaler rundt relevante tema.

Emnet retter seg mot utøverstudenter som spiller orkesterinstrumenter, og kan velges to ganger.

Faglærere i emnet: Harald Aadland, Tom Ottar Andreassen, Jonas Haltia.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har kunnskaper om hva som forventes og vurderes på et prøvespill
  • viser ferdigheter i utøvelse av standard prøvespillrepertoar i autentiske prøvespillsituasjoner

Innhold

Aktivitetene vil veksle mellom gjennomgang av og arbeid med sentrale orkesterutdrag for de aktuelle instrumentene og framføring av utdragene under ulike former for psykisk press. Det forutsettes stor egeninnsats fra studentene, som vil veksle mellom rollene som henholdsvis prøvespillende jobbsøker og jurymedlem. Studentene vil gjennom dette få trening både i å gi og motta konstruktive tilbakemeldinger.

Valg av innhold og vektlegging av ulike tema vil til en viss grad gjøres ut fra de behov som er i studentgruppen.

Organisering

Emnet undervises i bolker på tre ganger 45 minutter i tolv uker spredt over studieåret. Studentgruppen inndeles i strykere, treblås og messing.

Arbeidskrav

  1. Det er obligatorisk, aktiv deltagelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fører til at studenten ikke får godkjent emnet.
  2. Studenten skal delta på minimum to fiktive prøvespill foran en jury, organisert i undervisningstiden.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021