Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Repa­ra­sjon og regu­le­ring I

 • Emnetype: Hovedemne.
 • Emnenivå: Bachelor.
 • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Praktisk-muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til pianostemmerutdanningen.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Reparasjon og regulering er i stor grad et ferdighetsfag som forutsetter at studenten deltar aktivt i undervisningen og arbeider selvstendig. Gjennom arbeidet med emnet skal studenten tilegne seg grunnleggende ferdigheter og kunnskap om pianomekanikkens funksjon samt materialer og verktøy som brukes til reparasjon og regulering. Arbeidet danner basis for videre spesialisering i 2. studieår.

Emnet etterfølges av reparasjon og regulering II (emnekode).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan utføre de mest vanlige reparasjoner i mekanikken og klaviaturet på piano
 • kan utføre oppmåling og montering av bass- og diskantstrenger på piano
 • kan utføre regulering av mekanikken på piano
 • kjenner navn og funksjon på alle delene i pianomekanikk
 • viser grunnleggende kunnskap om de ulike materialer som brukes i instrumentet

Innhold

Sentralt innhold er

 • reparasjon og vedlikehold av pianomekanikk og pedalsystemet
 • klaviatur tilpasning og reparasjon; garnering
 • stifting av kapsler
 • oppmåling og skiftning av bass og diskantstrenger
 • skifte av stemmenagler, enkeltvis
 • lime brukne tangenter, erstatte ødelagte klaviaturbelegg
 • reparasjon eller erstatning av alle deler i mekanikken
 • regulering av pianomekanikk, kunne rekkefølgen på reguleringspunktene
 • materiallære

Organisering

Undervisningen foregår i gruppe og organiseres ukentlig. Aktuelle arbeidsformer vil være lærerledet undervisning, selvstudie, egenøving, mengdetrening.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se «veiledende undervisningsmengde og organisering» under beskrivelsen av studieprogrammet.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Bestått praksis (PRAK13).

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en praktisk-muntlig eksamen. Vurderingen gjøres av minst to sensorer.

Praktisk-muntlig eksamen

Kandidaten får utdelt en praktisk oppgave som skal løses i løpet av 4,5 timer. Deretter følger en 30 minutters eksaminasjon der kandidaten presenterer sin løsning på oppgaven og svarer på spørsmål fra sensorene.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021