Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Sang

Kort om emnet

Valgemne for studenter på Årsstudium i kirkemsuikk II. Emnet gir innføring i grunnleggende sangteknikk og sanginterpretasjon.

Studenten må dokumentere forkunnskap i sang for å bli tatt opp til emnet.

Emneansvarlig: Svein Bjørkøy.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har kjennskap til solosanglitteratur som kan brukes i forskjellige kirkemusikalske sammenhenger
  • har grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i sangteknikk og interpretasjon

Innhold

Undervisningen tilpasses den enkelte students vokale forutsetninger og nivå og omfatter

  • interpretasjon av relevant repertoar
  • innføring i solorepertoar som kan benyttes i kirkemusikalske sammenhenger
  • grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i sangmetodikk med sikte på veiledning av andre i sang og korarbeid
  • veiledning i sangteknikk

Organisering

Emnet undervises individuelt og/eller i gruppe. Veiledende undervisningsressurs er 30 minutter i uken i 24 uker. Noen av temaene formidles i form av prosjekter eller lignende. Undervisningen i emnet sees i sammenheng med emnene korledelse og kor.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en oversikt over gjennomgått repertoar, tekniske øvelser med mer. Gjennomgått repertoar skal være på ca. 30 minutter. Oversikten skal godkjennes av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med to interne sensorer.

Praktisk eksamen

Studenten skal framføre et selvvalgt program på ca. 15 minutter. Dersom studenten trenger akkompagnatør, må dette organiseres av studenten selv.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering gjennomføres ny eksamen etter samme retningslinjer som ved ordinær eksamen.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 25. sep. 2020