Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Sang for instru­men­tal­stu­den­ter

  • Emnenivå: Bachelor/master.
  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet er rettet mot instrumentalstudenter som vil lære grunnleggende sangteknikk og sanginterpretasjon.

Emnet kan ikke velges av studenter med sang som hovedinstrument (jazz eller klassisk).

Emneansvarlig: Fagseksjon for dirigering, sang og kirkemusikk.

Faglærer i emnet: Mona Julsrud.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan beherske grunnleggende sangteknikk knyttet til avspenning, pust, støtte og klang
  • kan nyttiggjøre seg sangteknikk i forhold til spill på eget instrument
  • har tilegnet seg et solo- og øvelsesrepertoar

Innhold

Aktuelt innhold er

  • elementær anatomi og stemmefysiologi
  • grunnleggende sangteknikk
  • solo- og øvelsesrepertoar

Organisering

Det gis 19 individuelle timer á 22,5 minutter samt to introduksjonstimer i gruppe (á 45 minutter).

Arbeidskrav

Det er obligatorisk aktiv deltakelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre en eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program og demonstrerer sangtekniske øvelser, totalt ca. 20 minutter.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021