Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Vokal­pro­duk­sjon

 • Emnenivå: Bachelor/master
 • Gjennomføres: Ett semester, vår.
 • Veiledende undervisningstid: Fredager kl. 10.00 – 11.30.
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe.
 • Forhåndskrav: MUSTEK22 Studioproduksjon eller tilsvarende.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Produksjon av vokal i multisporoppsett og ProTools. For eksempel bruk av Playlist, når og hvordan man bruker Autotune/Melodyne.

Målet med emnet er at studentene skal kunne veilede seg selv eller andre i vokalopptaks-/produksjonsprosessen, med fokus på tekstlevering, timing og pitch.

Studentene skal kunne bruke de verktøy som er i ProTools 10 og tilleggsverktøy som Autotune og/eller Melodyne, samt kunne sette sammen et fullverdig vokalspor fra flere klipp uten at dette er hørbart.

Emneansvarlig: Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi.

Faglærer i emnet: Ulf Holand.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan realisere og formidle et vokaluttrykk på norsk eller engelsk
 • har god kjennskap til Autotune/Melodyne og anvendelse av dette
 • kan instruere en sanger med hensyn til tekstforståelse, diksjon og intonasjon
 • behersker gode kommunikasjons- og motivasjonsteknikker
 • behersker fortløpende skriftlig vurdering av interpretasjon under vokal innspilling

Innhold

 • Enkel tekstforståelse på norsk og engelsk.
 • Noteringssystem for fortløpende vurdering av kvaliteten under innspilling. Lage et “kart” for raskere redigering mht timing, intonasjon og diksjon.
 • Praktisk trening med redigering av ferdig innspilt vokal og trening med innspilling av vokal.

Organisering

Undervisningen foregår med undervisning i 90 minutter i uken i ett semester. Noe av undervisningen kan bli organisert som prosjektundervisning.

Noe av arbeidet med emnet kan knyttes opp mot SASA20-emnet (Sanger – sangskriver) der studentene blir medprodusenter på SASA20-studentenes innspillinger.

Arbeidskrav

1. Det er obligatorisk deltakelse i gruppemøter. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fra disse medfører at studenten ikke består emnet.

2. Arbeidsmappe: Studenten skal sette sammen en arbeidsmappe med følgende oppgaver:

 • Tekst tolkning.
 • Innspillingsmetoder.
 • En vokalinnspilling.
 • En vokalredigering.
 • En vokaltuning.

Frist: Arbeidsmappen skal være fullstendig og godkjent innen 15. mai.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en eksamensmappe. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Eksamensmappe

Basert på arbeidsmappen skal studenten levere en eksamensmappe som skal inneholde

 • én vokalinnspilling basert på tre innspillingsmetoder og en kortfattet skriftlig vurdering av disse
 • én vokalredigering
 • én valgfri oppgave fra arbeidsmappen

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021