Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Grønne framskritt på NMH

Nå kan du låne mekkestativ, sykkelpumpe og diverse sykkelverktøy fra resepsjonen i 1. etasje.

Siden NMH ble miljøfyrtårn bruker vi mindre strøm, har nesten halvert papirforbruket og handler inn mer bærekraftig. Det nyeste er NMHs lavterskel sykkelverksted.

Sykkelverksted light

En reisevaneundersøkelse i februar viser at de fleste bruker T-bane til og fra NMH, med sykkel som en god nummer to. I undersøkelsen ba vi om tips for et grønnere NMH. Et forslag som gikk igjen var tilgang til «nød-sykkel-kitt».

Tipset er tatt til følge, og nå kan du låne mekkestativ, sykkelpumpe og diverse sykkelverktøy fra resepsjonen i 1. etasje. Alt må brukes utenfor hovedinngangen. Det er altså ikke til hjemlån.

Miljørapporter

Miljørapportene sammenligner fra år til år og måler blant annet energibruk, papirforbruk, drivstoff, reiser, antall miljømerkede varer og leverandører. Siden NMH ble miljøfyrtårn i fjor vår, er dette første året vi får tall som er sammenlignbare.

I tillegg til at vi nesten har halvert papirforbruket, har innkjøp av miljømerkede og sertifiserte varer og leverandører økt merkbart.

– Siden NMH er helt fersk som miljøfyrtårn, kan det være noen feilmarginer i tallene vi rapporterer inn. Tallgrunnlaget baserer seg i noen tilfeller på manuelle tellinger som igjen kan føre til avvik. Vi må vente et par år til vi kan få gode og sikre tall å sammenligne med, sier prosjektleder for Grønt NMH Johan Jørgensen.

Vi må vente et par år til vi kan få gode og sikre tall å sammenligne med.

Johan Jørgensen

Færre flyreiser sammenlignet med før pandemien

NMH har som mål å redusere antall flyreiser med 30 % innen utgangen av 2023 og 40 % innen utgangen av 2025 målt mot 2019. Miljørapportene viser at vi er på god vei.

Sammenligner vi med pandemiårene 2020 og 2021, har flyreisene gått rett til værs, men det er riktigere å sammenligne med 2019 – pre-pandemisk tid: I 2019 foretok vi 1212 flyreiser i regi av NMH fordelt på 498 turer i Norden, 548 i Europa og 166 i resten av verden.

I 2022 fløy vi kun 493 ganger. Det betyr samtidig at vi på NMH slipper ut 123,3 tonn CO2 mindre fra flyreiser i 2022 enn vi gjorde to år før.

Samtidig som at NMH ble miljøfyrtårn vedtok skolen en reisepolicy som oppfordrer tydeligere til å reise klimavennlig. For at klimavennlige reiser skal bli enkle å gjennomføre og samtidig lønne seg, jobber personalseksjonen også med retningslinjer for bruken av den ekstra tiden vi kanskje bruker når vi bytter ut fly med tog.

Mindre strømforbruk

Energiforbruket i februar 2023 var på 61 % sammenlignet med februar 2022. Det er gjort en del tiltak for å spare strøm, og det har gitt resultater i 2023. Lyspærer er byttet til led, og ventilasjonsanlegget er oppgradert.

Dampkjelene leverer damp til ventilasjonsanlegget slik at luftfuktigheten opprettholdes til glede for våre musikkinstrumenter. Dampkjelene er nødvendige, og må stå på i vinterhalvåret, men i mars brukte dampkjelene 43 % energi av det vi brukte i samme måned i fjor. Når vi nå går inn i en mindre energikrevende periode med høyere temperatur ute, kan vi slå dem av og spare enda mer strøm.

Det vi klarer å måle på en god måte, er særlig strømforbruket og avfall. Det er der vi får de mest detaljerte rapportene.

Johan Jørgensen

Hvorfor går utslippene fortsatt opp?

Dessverre viser klimarapportene at NMHs totale CO2-utslippe ikke har gått ned. Det skyldes særlig to ting:

  1. Vi har flere tjenestereiser med bil. Fra 2021 til 2022 steg det med 143 %. Her mangler vi sammenligningstall fra 2019.
  2. Vi er fortsatt ikke gode nok på søppelsortering. Kildesorteringsgraden er fortsatt godt under 50 %, og det meste går fortsatt i restavfallet. Dette er noe NMH fortsatt må jobbe med, men det tar dessverre tid og vi må samarbeide med både Statsbygg og kantina om et felles opplegg. Neste skritt er å fjerne søppelbøtter på hvert kontor, og sette opp godt merkede avfallsstasjoner på sentrale steder.

NMH Talk om klima

CEMPE og Grønt NMH inviterer til panelsamtale om musikar og konsertarrangørar sine utfordringar, haldningar og erfaringar knytt til klimaendringar og det grøne skiftet.

Artikler relevante