Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Strategisk løypemelding II

Rektor Astrid Kvalbein og prorektor Morten Qvenild har skrevet denne løypemeldingen om strategiprosessen

Vi har mottatt en stor mengde veldig gode innspill om NMH i dag og hvor vi skal videre.

Strategigruppa er i ferd med å runde av innsamlingsfasen. Vi har siden januar samlet innspill om NMHs strategiske posisjon: internt på fellesdag og på møter i fagseksjonene og administrasjonen, og i møte med studentene og aktiviteter i strategiloungen. Vi har også møtt en lang rekke eksterne aktører i en vid bukett som har gitt oss verdifulle synspunkter om vår posisjon, deres forventninger og tanker og veien videre.

Se aktueltsakene nedenfor.

De siste ukene har vi møtt fagseksjonene og en samlet administrasjon og rettet blikket mot fremtiden, hatt gode diskusjoner og fokusert på konkrete forslag ut fra nåtidsanalyse og framtidsutsikter.

Tusen takk for alle innspillene vi har fått!

Astrid Kvalbein og Morten Qvenild

Veien mot de strategiske målene

I de kommende ukene samler vi trådene og forsøker å veve sammen en framstilling der innspillene fra alle involverte diskuteres, formuleres og formes til et helhetlig utkast til strategi.

Vi skal framover møte studentene og la arbeidsgrupper på tvers av fagmiljøene diskutere og utvikle forslag til veier og strategiske intensjoner.

  • Og til studentene: takk for det vi fikk på tavlene I strategiloungene. Vi er glade for deres gode innspill!

Hva skjer videre?

Prosjektgruppen forbereder et styreseminar 6. og 7. juni, der styret, studentrepresentanter, seksjonsledere og rektorat skal jobbe videre med retningen for NMH.

Den videre prosessen kan du lese om på hovedsiden til strategiprosjektet.

Hovedsiden til strategiprosess 2024

Mer informasjon finner du på nettsida for strategiarbeidet.

Strategiprosessen på NMH (ansatt.nmh.no)

Artikler relevante