Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Prosjektet Extended Composition er avsluttet - og publisert

Bilde av Ellen Ugelvik ved klaveret under en fremføring

Det eksternfinansierte kunstneriske utviklingsprosjektet Extended Composition, som startet i 2018, er nå dokumentert gjennom en fyldig presentasjon på Research Catalogue.

Samtidsmusikk tar stadig i bruk nytt materiale som verken er lyd eller musikkinstrumenter. Bevegelse, video, tekst, rom, lys, objekter og lekkasjer fra det virkelige liv gjør alle dypere innslag i moderne komposisjon og samtidsmusikk. Musikere og komponister arbeider nå ikke lengre kun med lyd, men strekker seg til ulike former for et utvidet materiale for komposisjon og fremføring.

Prosjektet Extended Composition initiert og ledet av komponist og professor ved NMH, Henrik Hellstenius stiller noen grunnleggende spørsmål om hvilke nye strategier for komposisjon og fremføring som må utvikles for å mestre dette mangfoldet av materialer og uttrykk. Hvordan mestre de utvidede mulighetene og utfordringene som oppstår i møte med musikkens ekspanderende yttergrenser?

Hva tilfører denne utvidede komposisjonens nye lag av lyd, tale, lys, bevegelser, språk, objekter og bilder? Det endrer hvordan vi leser mening inn i det vi hører og ser. Det skaper et mangfold av tegnsystemer vi må forholde oss til. Endrer dette også musikkens betydning, hva musikk kan være og hvordan den forstås? Er det i det hele tatt hensiktsmessig å tenke på slike hybrider som musikalske komposisjoner? Hvordan bør vi svare på slike verk, og hvordan kan vi evaluere dem?

Prosjektets nye verker, tekster og deltakerne

Extended Compositions eksposisjon på Research Catalogue (RC) presenterer de tre kunstneriske arbeidene «The Hands. The Double», «Ensemble Studies» og «BLY», som er utført i samarbeid mellom komponister, musikere, dansere og andre kunstnere. Prosjektets kjernegruppe er Ellen Ugelvik, Tanja Orning, Christian Blom og Camilla Eeg-Tverbakk i tillegg til Henrik Hellstenius. De kunstneriske arbeidene er utviklet i samarbeid med dansere, koreografer, musikere og performere Kristin Ryg Helgebostad, Gry Kipperberg, Silje Aker Johnsen, Ali Djabbary, Cecilie Lindeman Steen og Helga Myhr.

Sammen med reflekterende tekster rundt de kunstneriske prosessene og arbeidet med å utvide ferdigheter og materialer gir nettsiden et innblikk i den siste tidens utvikling innen kunstmusikkfeltet. Blant bidragsyterne i tillegg til prosjektgruppen er Jennifer Walshe, Paul Creanen, Matthew Shlomowitz, Shila Anaraki og Øystein Elle.

Artikler relevante