For studenter
No En
Søk

Undervisning

Undervisningen består av individuell undervisning/ veiledning, orkester-, kor- og ensembleprosjekter og undervisningspraksis.

I tillegg til forelesninger og annen gruppeundervisning består timeplanen ved Musikkhøgskolen også av andre komponenter.

Individuell undervisning

Tid for individuell undervisning (hovedinstrument, akkompagnement med mer) og kammermusikk må du selv avtale med lærer.

Orkester-, kor- og ensembleprosjekter

Parallelt med orkesterprosjektene vil det bli organisert kurs/prosjekter for de studentene som ikke skal spille i orkester.

Du må ikke planlegge aktiviteter utenom Musikkhøgskolen i prosjektukene.

Undervisningspraksis

Alle studenter på bachelor i musikkpedagogikk og praktisk-pedagogisk utdanning har undervisningspraksis som del av sitt studium. Praksis organiseres i Musikkhøgskolens øvingsskole, kulturskoler, videregående skole, grunnskole og i fritidsmusikklivet.

Lurer du på noe?