For studenter
No En
Søk

Orkesterprosjekter

Plan for semesterets orkester-, og sinfoniettaprosjekter. Retningslinjer for deltakelse, oppmøte og fravær i prosjektene.

Hva er orkesterprosjektene?

Orkestertilbudet, og andre større ensembleprosjekter ved Norges musikkhøgskole organiseres som felles, obligatoriske tilbud til alle studenter med orkesterinstrument på kandidatstudiet i utøving (KAUTKL).

Masterstudenter har plikt til ett prosjekt per studieår. Studenter på KAUTKL skal være tilgjengelig i prosjektukene, selv om de ikke er satt opp på besetningslistene

Retningslinjer

Retningslinjer for deltakelse i, og evaluering av orkesterprosjekter og andre ensembleprosjekter i regi av orkesterkomiteen

Vedtatt 17. februar 1997, sist revidert juni 2018.

Orkester- og ensembleprosjektene er viktige deler av utøverutdanningen på Norges musikkhøgskole. Prosjektene skal kvalifisere for et framtidig virke som profesjonell ensemblemusiker, og kvaliteten på både læringsutbytte og sluttresultat er derfor direkte avhengig av den enkelte students innsats.

Kontakt

Orkesterregissør/ Orchestra manager: Torolf Mørk Karlsen.