Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Du og din akkompagnatør

Her kan du lese retningslinjene og hvilke forventninger som gjelder mellom studenter og akkompagnatører ved NMH.

Hva skal timene med akkompagnatør brukes til?

Timene skal dekke alle studierettede aktiviteter der du behøver din akkompagnatør.

Hoveddelen skal brukes til timer med student og akkompagnatør alene. Her skapes grunnlaget for fellestimer med hovedinstrumentlærere, deltagelse på klassetimer, forum, mesterklasser og ved konserter og eksamen.

Samarbeid og planlegging

Akkompagnatøren har veiledningsansvar for deg. Hovedinstrumentlærer, akkompagnatør og student har sammen ansvar for å legge til rette for best mulig bruk av timene med akkompagnatør innenfor de rammer som er gitt.

Dette innebærer at akkompagantøren må integreres i kommunikasjonsloopen mellom deg og lærer fra dag én.

Det er særlig viktig å fastsette eksamensrepertoar i god tid i samarbeid med hovedinstrumentlærer. Akkompagnatøren må ha medbestemmelse om det legges opp til spesielt krevende repertoar. Datoer for klassekonserter og klassetimer bestemmes i samråd med akkompagnatøren.

Du må ta med akkompagantøren i kommunikasjons-loopen mellom deg og læreren din.

Viktig om samarbeid

Studentens ansvar

Du har ansvar for at akkompagnatøren får nødvendig notemateriale. Notene skal være godt leselige og fortrinnsvis trykt. Om noter leveres som pdf skal filene være merket og godt scannet. Du bør som en rutine informere akkompagnatøren umiddelbart når du begynner på nytt repertoar.

Tid til forberedelse

Notene skal vanligvis leveres senest 2 uker før første prøve. Periodevis får akkompagnatøren mange nye verk som må forberedes samtidig. Under slike omstendigheter kan akkompagnatøren kreve inntil 4 uker til forberedelse.

Hvis beskjed om repertoar kommer for sent til fremføringen har akkompagnatøren rett til å be studenten endre repertoaret eller finne en annen medspiller.

Alle aktiviteter utover vanlige timeavtaler må du avtale spesielt med akkompagnatøren – og alltid i god tid før de skal finne sted.

Du bør som en rutine informere akkompagnatøren umiddelbart når du begynner på nytt repertoar.

Nyttig tips

Organisering

Antall akkompagnementstimer er ulikt avhengig av hvilket studieår du er på. Du må selv sette deg inn i hvor stor ressurs du har og holde oversikt over tiden du har brukt i samarbeid med akkompagnatør.

Antall timer gir også en pekepinn over hvor mye repertoar du kan forvente å kunne innstudere med din akkompagnatør. Informasjon om timeantall får du ved studiestart.

Normalt foregår akkompagnementstimene underveis i semesteret. Etter avtale og godkjenning fra akkompagnatøren kan timene konsentreres til enkelte perioder. Du kan ikke forvente å flytte timene med akkompagnatør fra et semester tiltil et annet.

Timeavtaler gjøre du med akkompagnatøren. Dere setter f.eks. opp en fast tid i uka, bruker et bookingsystem gjennom Canvas, eller avtaler fra gang til gang. Akkompagnatørene har ulike rutiner for timeavtaler.

Dersom du avlyser timen samme dag, eller uteblir, får du ikke timen tilbake.

Er akkompagnatøren eller du syk har akkompagnatøren ingen plikt til å gi igjen de bortfalte timene, men er det snakk om langvarige sykemeldinger hos akkompagnatøren, blir det satt inn vikar. I de tilfellene vil akkompagnatøren ha kontakt med studenten, hovedinstrumentlærer og fagseksjonsleder.

Antall akkompagnementstimer er ulikt avhengig av hvilket studieår du er på.

Du må sette deg inn i hvor stor ressurs du har og holde oversikt over tiden du har brukt med akkompagnatør.

Lydopptak

Du kan ikke forvente at akkompagnatøren spiller på opptak som ikke har med studiene å gjøre. (Opptak for søknad på masterstudier og utveksling er studierelatert.) Det tar ressurser fra hovedoppgaven som er individuelle timer. Akkompagnatøren har rett til å vurdere hver enkelt forespørsel for å kunne gi ev. unntak.

Vil du lære mer om akkompagnement?

Akkompagnatøren er en likestilt musiker i samspill med sangere og forskjellige instrumentalister.

Se fagmiljøsiden for akkompagnement