Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Første folkemusiker som disputerer ved NMH

Laura Ellestad disputerer onsdag 31. mai for ph.d.-graden i oppføringspraksis ved Norges musikkhøgskole. Hun blir dermed den første folkemusikeren som disputerer ved høgskolen.

Hvordan bidro musikalske praksiser til konstruksjonen av norsk-amerikanske identiteter? Laura Ellestads avhandling undersøker musikkulturen i norsk-amerikanske samfunn i det øvre Midtvesten i perioden 1900–1970.

Ellestad har tidligere fortalt om hvordan hun gikk fra å spille rockefele i Canada til norsk folkemusikk.

Arbeidet beskriver hvordan framføringsformer av de to musikksjangrene bygdedansmusikk og norsk-amerikansk old-time music bidro til å skape mangfoldige norsk-amerikanske identiteter i en periode med store endringer i USA. Denne historiske og etnografiske studien bygger på en tverrfaglig, komparativ tilnærming og analyserer en stor mengde kvalitative data samlet inn ved arkivforskning og feltarbeid i Midtvesten.

Ellestad starter med å undersøke hvordan norsk-amerikanske musikere interagerte med globale og lokale strømninger, og hvordan disse prosessene avspeiler ulike prosesser knyttet til identitetskonstruksjon. Ved å ta utgangspunkt i Mark Slobins rammeverk for studier av subkulturell musikk (Slobin, 1993) finner Ellestad at norsk-amerikanske musikere deltok i tre brede samspillsprosesser: intersubcultural interaction, bruk av supercultural materiale og samspill via the diasporic interculture. Videre argumenterer hun for at disse samspillsprosessene reflekterer to dynamiske forløp i norsk-amerikansk identitetskonstruksjon: formbarhet, permeabilitet og etnisk grenseforhandling, samt posisjonerings- og myteskapingsprosesser. Ellestad undersøker deretter et utvalg framføringskontekster tilknyttet hver sjanger gjennom casestudier av to historiske utøvere, Dagny Andrea Veum Quisling og Daniel Aakhus.

Ved å undersøke et bredt utvalgt empirisk materiale gir avhandlingen ny innsikt i hvordan norsk-amerikanske musikere performed, det vil si forhandlet frem og utvidet identiteter og grenser, formidlet fortellinger fra fortiden, individuelle og kollektive drømmer, lojalitet til hjemlandet og kompatibilitet med amerikanske idealer.

Artikler relevante