For studenter
No En
Søk

Studiestart for videreutdanning

På denne siden finner du oppstartstider og -datoer for de ulike programmene på master og videreutdanning, 2022. Husk at det er obligatorisk å møte opp første studiedag.

Fullfør sjekklisten før studiestart og møt opp første dag

Før du kommer til Musikkhøgskolen (NMH) i august er det viktig at du går igjennom sjekklisten for studiestart. I løpet av første undervisningsdag vil du møte din studieleder og studentkontakt og motta informasjon om studiet.

Mandag 29. august 2022

  • Offisiell åpning av studieåret.
  • Ordinær undervisning starter. Detaljer for hvert studieprogram bli oppdatert i løpet av sommeren.

Viktig å vite

Oppstartstider for de ulike programmene 2021

Person som går på innkjørselen til NMH trillene på en kasse med en gitar på ryggen.

Offisiell opning av studieåret 2022 -

Velkommen til den høgtidelege opninga av studieåret 2022/2023 ved Norges musikkhøgskole.

Offisiell opning av studieåret 2022