Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Ana­ly­se i prak­sis

  • Gjennomføres: Ett semester, vår.
  • Veiledende undervisningstid: Fredager kl. 14.00–16.00.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Hovedfokus i emnet er å kanalisere studentens kunnskaper i satslære og formanalyse til et praktisk verktøy for analyse av verker studenten spiller.

Emneansvarlig: Fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon.

Faglærer i emnet: Einar Henning Smebye.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan arbeide selvstendig analytisk med eget repertoar
  • kan anvende basiskunnskaper i musikkteori i interpretasjon
  • har en forståelse av at analyse ikke gir fasitsvar, men heller kan fremme fantasi og kreativitet i interpretasjon

Innhold

Arbeidet med emnet skal gi studenten en dypere forståelse av musikken hun/han spiller, noe som kan gi en større autoritet og trygghet i en konsertsituasjon.

Studentene arbeider i emnet med analyse av verk som er en del av deres repertoar i hovedinstrument. Studentene presenterer og legger frem analysen på timene. I etterkant av presentasjonen kan gruppen stille spørsmål til studenten som har presentert.

Organisering

Emnet er organisert som gruppetimer på 90 minutter over tolv uker.

Arbeidskrav

  1. Det er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fører til at studenten ikke består emnet.
  2. Studenten skal presentere minst to verk i løpet av emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 29. jan. 2021