Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musi­ke­re i beve­gel­se

 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Veiledende undervisningstid: Tirsdager 14.00 – 15.30.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk ellre engelsk.

Kort om emnet

Emnet byr på praktisk trening av ulike bevegelsesmønstre og bevisstgjøring av sammenhenger mellom kroppens holdning, balanser, pust og oppmerksomhet relatert til deg selv som musiker.

Emneansvarlig: Fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon.

Fagkoordinator i emnet: Hilde Ringlund.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har opparbeidet hensiktsmessig avspenning og god koordinasjon
 • har opparbeidet bevissthet om funksjonell bruk av seg selv relatert til øving og framføring
 • har grunnleggende ferdigheter i Feldenkrais, Yoga og Qigong

Innhold

Aktuelt innhold:

 • Oppvarmingsøvelser som ivaretar fleksibilitet, balanse og styrking av den indre muskulaturen.
 • Puste- og avspenningsøvelser.
 • Energisentrering.
 • Arbeid med Feldenkraismetoden, Yoga og Qigong.

Organisering

Emnet undervises i gruppe med 90 minutter per uke i 24 uker.

Ukentlig undervisning suppleres med ett dagsseminar (lørdag) i høstsemesteret.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
 2. Studenten skal levere to refleksjonsnotater per semester, hvert på ca. 400 til 500 ord. Notatene leveres elektronisk til ansvarlig faglærer innen fastsatt frist.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer(e) på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021