Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Vokal, norsk folke­mu­sikk

 • Emnenivå: Bachelor/master.
 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Praktisk-muntlig eksamen.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

En praktisk og teoretisk innføring i vokal norsk folkemusikk. Emnet vektlegger utøvende fag, og at de teoretiske fagene skal være nært knyttet til utøvingen.

Emnet er åpent for alle studenter.

Emneansvarlig: Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk.

Faglærer i emnet: Unni Løvlid.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har kjennskap til de ulike stiltrekkene i norsk vokal folkemusikk
 • behersker relevant repertoar bestående av de ulike genrer innen vokal folkemusikk
 • har evne til å lage enkle arrangementer i folkemusikalsk stil

Innhold

Emnet er femdelt:

 1. Samspill/sang: Samspill/sang i grupper på inntil ti studenter.
 2. Enkelttimer med undervisning i folkesang: Fordypning i kveding/folkesang. Studenten kan velge en eller flere tradisjoner å fordype seg i.
 3. Vokal folkemusikkhistorie (deles i engelsk og norsk ved behov): Forelesninger om de ulike hovedtrekk i norsk vokal tradisjonsmusikk. Forelesninger om lokaltradisjoner, innsamlere, historisk utvikling og repertoar vi finner igjen utover i Europa.
 4. Arrangering: Praktisk undervisning i gruppe med innføring i ulike måter å arrangere vokal folkemusikk på.
 5. Tralling til dans: Kort innføring i runddans og bygdedans. Alle studenter får selv prøve å tralle til dans.

Organisering

Emnet er organisert med 90 minutter undervisning i gruppe i 24 uker. I tillegg til dette har hver student 22,5 minutter individuell undervisning i folkesang/kveding tolv ganger. Det vil også være gruppesamlinger med undervisning i vokal folkemusikkhistorie, 90 minutter i ti uker. Dette kan bli organisert som seminarer. Det vil også bli gruppeundervisning i arrangering og tralling til dans.

Arbeidskrav

 1. Studenten skal fremlegge repertoarliste av folkesanger på ca. 40 minutter.
 2. Studenten skal delta på intern(e) konserter der til sammen ca. 20 minutter av pensum framføres.

Frist: Arbeidskravene skal være godkjent av faglærer innen 1. april i andre semester.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en praktisk-muntlig eksamen. Vurderingen gjøres av to interne sensorer hvorav den ene normalt er faglærer,

Praktisk-muntlig eksamen

Studenten skal velge mellom to eksamensformer:

Alternativ 1:

 • Studenten skal levere et arrangement av en folketone – enten muntlig tradert eller som partitur og stemmeutskrifter – for intern oppføring.

Alternativ 2:

 • Studenten skal levere et refleksjonsnotat på ca. 3000 ord om en vokal tradisjon som studenten har fordypet seg i.

For alle: På bakgrunn av valgt oppgave skal studenten innstudere og fremføre egne arrangement/foredrag og svare på spørsmål fra juryen.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering gjelder samme ordning som ved ordinær vurdering.

Pensum

 • Steinar Ofsdal: Artikler fra ”Norsk folkemusikk og folkedans Sven Nyhus og Bjørn Aksdal: Utdrag fra ”Fanitullen”
 • Noter, sangopptak fra undervisning og arkivopptak

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021