For studenter
No En
Søk

Mangfold og likestilling

Alle studenter har rett til et trygt og godt studiemiljø. Derfor har vi nulltoleranse for alle former for diskriminering, mobbing og trakassering.

NMH skal sørge for at alle – uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion eller seksuell legning – har reelle like muligheter. Derfor må vi hele tiden utfordre gamle mønstre og ubevisste holdninger.

Musikkhøgskolen har et utvalg for mangfold og likestilling (UML), som jobber med dette. UML skal bevisstgjøre og foreslå tiltak for å skape mangfold og likestilling ved NMH. Utvalget skal være en støttefunksjon for ledere på alle nivåer og samarbeider blant annet med Studentutvalget (SUT) om dette.

Kontakt studentrepresentanten

I utvalg for mangfold og likestilling sitter studentrepresentant Ragne Norstein. Ta kontakt med henne hvis du ønsker å ta opp et tema innen likestilling eller mangfold. Du kan også bruke Si-fra-knappen.

Kontakt studentrepresentant Ragne Norstein om du har ideer eller problemstillinger som handler om mangfold, rasisme eller likestilling.

Mangfold er bakgrunn, kompetanse, perspektiver og engasjement som samlet fremmer nyskaping, samspill og motivasjon. Mangfold skal bidra til et inkluderende og ikke-diskriminerende fellesskap.

Hva mangfold er på Musikkhøgskolen

Fakta om likestilling på NMH

I årsrapporten (ansatt.nmh.no), som sendes til Kunnskapsdepartementet hver vår, presenterer NMH hvordan det står til med likestillingen. Tallene ser du her.