For studenter
No En
Søk

Mangfold og likestilling

Alle studenter har rett til et trygt og godt studiemiljø. Derfor har vi nulltoleranse for alle former for diskriminering, mobbing og trakassering.

Mangfold er bakgrunn, kompetanse, perspektiver og engasjement som samlet fremmer nyskaping, samspill og motivasjon. Mangfold skal bidra til et inkluderende og ikke-diskriminerende fellesskap.

Musikkhøgskolens mangfoldsdefinisjon

NMH skal sørge for at alle – uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion eller seksuell legning – har reelle like muligheter. Derfor må vi hele tiden utfordre gamle mønstre og ubevisste holdninger.

Musikkhøgskolen har et utvalg for mangfold og likestilling (UML), som jobber med dette. UML skal bevisstgjøre og foreslå tiltak for å skape mangfold og likestilling ved NMH. Utvalget skal være en støttefunksjon for ledere på alle nivåer og samarbeider blant annet med Studentutvalget (SUT) om dette.

Rapporter