For studenter
No En
Søk

Hvordan melde ifra

Her kan du melde fra om kritikkverdige forhold på Musikkhøgskolen.

Det er helt trygt å varsle

Som student ved Musikkhøgskolen, har du rett på et godt studie- og læringsmiljø. Hvis du opplever noe som du mener bryter med dette, kan du si ifra her.

Alle saker som kommer inn følges opp av studieadministrasjonen.

Du kan velge å være anonym når du melder fra, men vi anbefaler at du oppgir e-postadressen din, slik at du kan få tilbakemelding på hvordan saken håndteres.

Hva må du vite før du varsler?

Si ifra via dette nettskjemaet

Du er fullstendig anonym hvis du ikke oppgir e-postadressen din.

Hva gjelder saken?
Beskriv det kritikkverdige forholdet så nøye som mulig.
Vi anbefaler å oppgi e-postadresse, da blir det lettere for oss å følge opp saken din.