For studenter
No En
Søk

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering

Hva gjør du dersom du eller noen du kjenner opplever uønsket seksuell oppmerksomhet?

Når skal du melde fra?

Hvis du opplever uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakassering, eller er vitne til gjentatt uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakassering, skal du si ifra så raskt som mulig. Slik kan saken behandles før den utvikler seg videre.

Hvordan varsle?

Du kan varsle skriftlig på nettskjema eller muntlig til din studentkontakt.

Alternativt kan du løse saken i samarbeid med studenttillitsvalgte (SUT) eller læringsmiljøutvalget.

Studenter kan også få hjelp hos studentrådgivningen på SiO.

For henvendelse:

  • Telefon: +47 22 85 33 27
  • E-post: studentradgivningen@sio.no

Hva skjer når du melder fra?

Når NMH mottar en klage om opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet / trakassering, gjelder Rutiner for håndtering av varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet ved NMH